Preparaty do uzdatniania i kondycjonowania wody

Kondycjonowanie wody kotłowej i chłodniczej

Woda jest jednym z najcenniejszych surowców na świecie. Potrzebujemy jej nie tylko w procesach produkcyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby żyć. Niestety, tendencje są niepokojące. Nasze wody są coraz bardziej skażone. Niebagatelny wpływ na tę sytuację ma też przemysł. Dlatego w BP Serchem stosujemy tylko bezpieczne i ekologiczne preparaty spełniające restrykcyjne normy. Korzystając z naszych usług mają państwo pewność, że ścieki emitowane przez państwa zakłady nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Poniżej przedstawimy kilka standardowych produktów stosowanych do prowadzenia programu korekcji fizyko-chemicznej wody. W Naszej firmie każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego też jesteśmy w stanie stworzyć preparaty do jego potrzeb i spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta.

Rozwój bakterii w wodzie w zakładach przemysłowych stwarza ogromne zagrożenie, nie można więc sobie na to pozwolić. Systematyczne stosowanie oferowanego przez nas preparatu HYDOS daje znakomite rezultaty. Wszelkie informacje na jego temat można znaleźć na naszej stronie.

Wystarczy dozować preparaty HYDOS raz lub dwa razy w tygodniu w miejsce gwarantujące ich dobre rozprowadzenie po całym systemie wodnym, by całkowicie zahamować rozwój bakterii. Preparaty te można stosować profilaktycznie lub oczyszczać za ich pomocą zainfekowaną wodę.

Preparaty do uzdatniania wody kotłowej

Jakość wody zależy od miejsca jej występowania, a jej skład chemiczny zmienia się często w czasie. Oznacza to, że woda powinna być uzdatniona taką metodą, która odznacza się zarówno elastycznością, jak i wysokim poziomem precyzji – pomimo zmian w jej jakości.

Chemiczne środki dla kotłów parowych to już standard, bez korekty pH, wiązania tlenu oraz redukcji węglanu wapnia to praktycznie niemożliwa jest eksploatacja kotłów wysokotemperaturowych.

Po prawej stronie znajdziecie Państwo wykaz preparatów przeznaczonych do uzdatniania wody w instalacji kotłów parowych.

Zastosowanie i właściwości

HYDOS AO 1 to preparat zapewniający kompletną ochronę antykorozyjną w instalacji kotłowej parowej oraz kondensatu.

Połączenie tych funkcji przyczynia się do:

 • tworzenia warstwy ochronnej, tzw. filmu ochronnego na powierzchniach metalowych instalacji. Film ten powstaje nie tylko na elementach kotła, ale także wewnątrz instalacji prowadzących parę i kondensat. Powstały silny, cienki i odporny na korozję film nie powoduje obniżenia zdolności przenikania ciepła.
 • usunięcia rozpuszczonego tlenu w instalacji kotłowej oraz w parze.
 • alkalizacji pary i kondensatu. Alkalizacja prowadzi do skutecznej neutralizacji dwutlenku węgla.

HYDOS AO1 dzięki działaniu uchodzących z parą (lotnych) amin zapewnia podwyższoną ochronę antykorozyjną zarówno układu parowego, jak i instalacji kondensatu. Ponadto jako produkt oparty na składnikach migrujących do pary posiada tę zaletę, że wprowadza do wody minimalną ilość soli.

Dozowanie

Dawkę preparatu HYDOS AO1 dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Przy prawidłowo pracującym obiegu woda-para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze słomkowym
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): ~1,01
 • pH 5% roztworu: ~ 12
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Zastosowanie i właściwości

HYDOS SLP Plus hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej.

HYDOS SLP Plus usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego.

HYDOS SLP Plus nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej. Chroni instalację kondensatu przed korozją.

Dozowanie

Dawkę preparatu HYDOS SLP Plus dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu.

Przy prawidłowo pracującym obiegu woda- para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5.
Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze bursztynowym
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,18
 • pH 1% roztworu: ~ 13,8
 • rozpuszczalność w wodzie:w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Preparat posiada Atest PZH.

Zastosowanie i właściwości

HYDOS SLP hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej.

HYDOS SLP usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego.

HYDOS SLP nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego.
Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej.

Dozowanie

Za pomocą pompki dozującej lub ręcznie w stanie normalnym lub rozcieńczonym. Należy zwrócić uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Ilość dozowanego preparatu Hydos SLP jest proporcjonalna do ilości wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda uzupełniająca po stacji uzdatniania wody). Dawki jednostkowe zależą od jakości wody zasilającej kocioł.

Przybliżone dawki preparatu

 • dla wody surowej (twardej) 0,2 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł.
 • dla wody zmiękczonej 0,04 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł.
 • dla wody zdemineralizowanej 0,02-0,03 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze bursztynowym
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,18
 • pH 1% roztworu: ~ 13,8
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Preparat posiada Atest PZH.

Zastosowanie i właściwości

HYDRO-X hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej.

HYDRO-X usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego.

HYDRO-X nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego.
Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej.

Dozowanie

Za pomocą pompki dozującej lub ręcznie w stanie normalnym lub rozcieńczonym. Należy zwrócić uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Ilość dozowanego preparatu Hydro-X jest proporcjonalna do ilości wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda uzupełniająca po stacji uzdatniania wody).

Dawki jednostkowe zależą od jakości wody zasilającej kocioł. Przybliżone dawki preparatu:

 • dla wody surowej (twardej) 0,2 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,
 • dla wody zmiękczonej 0,04 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,
 • dla wody zdemineralizowanej 0,02-0,03 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny:ciecz o kolorze bursztynowym
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,18
 • pH 1% roztworu: ~ 13,8
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Sposób postępowania z HYDRO-X

W postaci skoncentrowanej HYDRO-X jest preparatem żrącym. Dla ochrony zaleca się stosowanie okularów i gumowych rękawic ochronnych. W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać natychmiast dużą ilością wody. Pozostałe informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie charakterystyki.

Składowanie

Data ważności: rok od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowania

Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 25, 200, 1000 litrów.

Zastosowanie i właściwości

HYDRO-MIN hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej.

HYDRO-MIN usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego.

HYDRO-MIN nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej. Chroni instalację kondensatu przed korozją.

Dozowanie

Dawkę preparatu HYDRO-MIN dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Przy prawidłowo pracującym obiegu woda- para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny :ciecz o kolorze bursztynowym
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,18
 • pH 1% roztworu: ~ 13,8
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Środki chemiczne do korekcji wody w obiegach ciepłowniczych

Systemy ciepłownicze w nowoczesnych zakładach to niezwykle wymagające i skomplikowane układy technologiczne, od których dobrego funkcjonowania zależy wiele późniejszych procesów.

Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich preparatów, które pozwolą utrzymać obiegi ciepłownicze w dobrej kondycji.

Po prawej stronie znajdziecie Państwo wykaz preparatów przeznaczonych do korekcji fizykochemicznej wody w obiegach ciepłowniczych.

Zastosowanie i właściwości

HYDRO-X E-10 SUPER hamuje procesy korozyjne w instalacji obiegów ciepłowniczych. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej oraz całej instalacji przesyłowej.

HYDRO-X E-10 SUPER usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć można poprzez odmulanie lub filtrację. HYDRO-X E-10 SUPER nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego.

HYDRO-X E-10 SUPER charakteryzuje się zwiększoną właściwością wiązania tlenu w wodzie.

Dozowanie

Ilość dozowanego preparatu HYDRO-X E-10 SUPER jest proporcjonalna do ilości wody uzupełniającej zład.

Preparat może być dozowany za pomocą pompki dozującej lub ręcznie w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dawki jednostkowe zależne są od jakości wody uzupełniającej zład.

Przybliżone dawki preparatu:

 • dla wody surowej (twardej) 0,2 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,

 • dla wody zmiękczonej 0,04 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,

 • dla wody zdemineralizowanej 0,02-0,03 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody.

Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.
Odczyn wody obiegowej powinien wahać się w granicach 9,8 ± 0,2

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze bursztynowym
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): ~1,12
 • pH 1% roztworu: ~ 13,5
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Woda chłodząca, do której został dodany Hydro-X E-10 Super nie wywiera szkodliwego efektu dla ścieków w związku z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków.

Organiczne składniki zawarte w Hydro-X E-10 Super są biodegradowalne.

Sposób postępowania

W postaci skoncentrowanej HYDRO-X E-10 SUPER jest preparatem żrącym. Dla ochrony zaleca się stosowanie okularów i gumowych rękawic ochronnych. W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać natychmiast dużą ilością wody. Pozostałe informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie charakterystyki.

Zastosowanie i właściwości

HYDOS DH1 hamuje procesy korozyjne w instalacji obiegów ciepłowniczych. Posiada bardzo silne działanie antykorozyjne. Ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej oraz całej instalacji przesyłowej. Ponadto posiada własności dyspersyjne. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć można poprzez odmulanie lub filtrację.

HYDOS DH1 nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego.

HYDOS DH1 charakteryzuje się bardzo silną właściwością wiązania tlenu w wodzie obiegowej.

Dozowanie

Ilość dozowanego preparatu HYDOS DH1 jest proporcjonalna do ilości wody uzupełniającej zład. Preparat może być dozowany za pomocą pompki dozującej lub ręcznie. Dawki jednostkowe zależne są od jakości wody uzupełniającej zład.

Przybliżone dawki preparatu: około 250 ml/m3 wody uzupełniającej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

Odczyn wody obiegowej nie powinien przekraczać zalecanych norm.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze brunatnym
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): ~1,05
 • pH 1% roztworu: ~ 12
 • rozpuszczalność w wodzie: dobrze rozpuszczalny

Wpływ na środowisko naturalne

Woda ciepłownicza, do której został dodany Hydos DH1 nie wywiera szkodliwego efektu dla ścieków w związku z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków.
Organiczne składniki zawarte w Hydos DH1 są biodegradowalne.

Inhibitory do uzdatniania wody chłodzącej

Od jakości funkcjonowania obiegów chłodniczych w zakładach przemysłowych zależy wiele procesów. Zamknięta w nich woda obiegowa musi spełniać wyśrubowane normy, bo to ona jest tu nośnikiem temperatur.

Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich preparatów, które pozwolą utrzymać obiegi chłodnicze w dobrej kondycji.

Po prawej stronie znajdziecie Państwo wykaz produktów odpowiedzialnych za uzdatnianie wody w otwartych obiegach chłodzących.

Zastosowanie i właściwości

HYDROCOR 201 jest inhibitorem korozji i stabilizatorem twardości dla wody obiegowej chłodzącej. Preparat chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe oraz zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego w otwartych wodnych obiegach chłodniczych.

HYDROCOR 201 jest wodnym roztworem kopolimeru akrylowego i chlorku cynku. Cynk obecny jest w postaci katodowego inhibitora korozji dla zapobiegania przed korozją. Dodatkową zaletą preparatu Hydrocor 201 jest ochrona instalacji ocynkowanej.

Odpowiednio dobrane polimery obecne w preparacie utrzymują w stanie rozpuszczonym jony wapnia i magnezu, które w normalnych warunkach utworzyłyby warstwę kamienia kotłowego. Dodatkowo tworzony jest film pasywujący mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Działanie HYDROCOR 201 oparte jest na niedopuszczaniu do krystalizacji, czyli tworzenia się narostów kamienia kotłowego. Preparat posiada właściwości dyspersyjne, nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Dozowanie

HYDROCOR 201 dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej. Dla małych obiegów dozowanie może być ręczne. Instalacja dozująca powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

Ilość preparatu zależy od: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, stopnia cyrkulacji wody, zawartości części stałych w wodzie.

Dawka preparatu: 30-100 ml/m3 wody uzupełniającej.

Analizy

Koncentrację preparatu w wodzie ustala się przy użyciu „MINITESTU 201”.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny:lepka ciecz o barwie jasnożółtej
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): ~ 1,13
 • pH 1% roztworu: 3-4
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat wprowadzony do kanalizacji w niewielkich ilościach nie powoduje zakłócenia pracy biologicznej oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie i właściwości

HYDROCOR 226 jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w otwartych wodnych obiegach wody chłodzącej, również przy wysokiej koncentracji jonów wapnia i magnezu, czyli wysokiej twardości wody. HYDROCOR 226 składa się z mieszaniny organicznych stabilizatorów twardości wody, może być stosowany w układach, gdzie woda uzupełniająca jest zmiękczona lub surowa. Odpowiednio dobrane polimery wchodzące w skład preparatu w reakcji z twardością wody tworzą antykorozyjną warstwę ochronną. Dodatkowo tworzony jest film pasywujący, mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Preparat posiada własności dyspersyjne.

Dozowanie

HYDROCOR 226 dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą. Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z produktem powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

Ilość preparatu zależy od budowy instalacji procesowej, obciążenia instalacji, ilości wody uzupełniającej układ oraz twardości wody.

Dawka preparatu: 20-100 ml/m3 wody uzupełniającej.

Analizy

Zawartość preparatu w wodzie ustalamy za pomocą testu do analizy ilości fosfonianów (phosphonate).

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: przezroczysta ciecz
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): ~1,14
 • pH 1% roztworu: 2-3
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Zastosowanie i właściwości

HYDROCOR 224 chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe, oraz zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego w wodnych obiegach chłodniczych.

HYDROCOR 224 składa się z mieszaniny organicznych stabilizatorów twardości, inhibitorów korozji.

Odpowiednio dobrane polimery wchodzące w skład preparatu w reakcji z twardością ogólną wody tworzą antykorozyjną warstwę ochronną. Dodatkowo tworzony jest film pasywujący mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Preparat posiada własności dyspersyjne.

Dozowanie

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą.

Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z preparatem winne być odporne na wysoki odczyn zasadowy.

Ilość preparatu zależy od konstrukcji systemu, ilości i jakości wody uzupełniającej.
Dawka preparatu: 20-100 ml/1m3 uzupełniającej.

Analizy

Zawartość preparatu w wodzie ustalamy za pomocą testu do analizy ilości fosfonianów (phosphonate).

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: lepka ciecz o kolorze żółtawym
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): 1,22
 • pH 1% roztworu: 12-14
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków

Zastosowanie i właściwości

Hydrocor 224N jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w układach zamkniętych chłodzących. Składa się z mieszaniny substancji polimerowych, których działanie zapewnia ochronę antykorozyjną i stabilizuje twardość. Substancje dodatkowo tworzą na powierzchni metalu cienką ochronną warstwę filmu. Warstwa ta jest bezbarwna, nieoleista, chemicznie związana ze stalą. Nie wpływa na wymianę ciepła między metalem a medium. Preparat doskonale zabezpiecza instalacje w skład których wchodzą stal, mosiądz, miedź, aluminium, brąz oraz inne metale kolorowe.

Dozowanie

HYDROCOR 224N może być dozowany za pośrednictwem odpowiednich pomp dozujących. Jeśli obieg wody jest mały dozowanie może być ręczne, należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu z wodą obiegową.

Dawki preparatu zależą od czynników takich jak: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, zawartości chlorków w wodzie, stopnia zagęszczania się wody, zawartości części stałych w wodzie.

Stosowane dawki: 0,5%-1% preparatu w stosunku do pojemności wodnej (5-10 litrów preparatu na 1 m3 wody w układzie).

UWAGA! Dla instalacji w których znajdują się stopy aluminium odczyn pH wody, po zastosowaniu preparatu, nie może przekroczyć 8,7.

Analizy

Zawartość preparatu w wodzie ustalamy za pomocą testu do analizy ilości fosfonianów (phosphonate).

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze jasnożółtym
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,01
 • pH: 12-13
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Zastosowanie i właściwości

Preparat PCu-7100 jest inhibitorem korozji w układach chłodzących. Składa się z mieszaniny substancji, których działanie zapewnia ochronę antykorozyjną. Substancje te dodatkowo tworzą na powierzchni metalu cienką ochronną warstwę filmu. Warstwa ta jest bezbarwna, nieoleista, chemicznie związana ze stalą. Nie wpływa na wymianę ciepła między metalem a medium. Preparat doskonale zabezpiecza instalacje w skład których wchodzą stal, mosiądz, miedź, aluminium, brąz oraz inne metale kolorowe.

Dozowanie

PCu-7100 może być dozowany za pośrednictwem odpowiednich pomp dozujących w stanie rozrzedzonym lub zagęszczonym.

Należy stosować pojemniki, przewody z plastiku lub ze stali nierdzewnej. Jeśli obieg wody jest mały, dozowanie może być ręczne, należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu z wodą obiegową. Dawki preparatu zależą od czynników takich jak: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, zawartości chlorków w wodzie, stopnia zagęszczania się wody, zawartości części stałych w wodzie.

Stosowane dawki:

 • 100-1000 ml/1m3 wody dla obiegów otwartych
 • 20 l/1m3 dla obiegów zamkniętych

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): ~1,00
 • pH 1% roztworu: 12-14
 • rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Woda z obiegu, w którym podawany jest preparat może być podawana do ścieków.

Biocydy, preparaty biobójcze

Woda w obiegach przemysłowych pełni kluczową rolę. Dlatego tak ważne jest zapewnienie jej najwyższej jakości. Dzięki biocydom i preparatom biobójczym możliwe jest zahamowanie rozwoju życia bakteryjnego w tych obiegach.

Produkt o działaniu bakteriostatycznym do uzdatniania wody w obiegach przemysłowych.

Zastosowanie i właściwości

Stosowany do przemysłowych obiegów wodnych, w tym obiegów chłodzących i obiegów wodnych klimatyzacji. Używany jako jeden ze środków korekcji wody w tych obiegach dla zapobiegania rozwojowi życia bakteryjnego.

Dozowanie

HYDOS C303 może być dozowany w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych) lub prewencyjnych.

Dozowanie prewencyjne: ok. 0,1-0,2 l/m3 pojemności wody (100-200 ppm) 1 raz w tygodniu lub co 2 tygodnie zależnie od poziomu infekcji. Produkt należy stosować w miejscach zapewniających silne i równomierne rozprowadzenie do wszystkich punktów systemu wodnego.

Dozowanie uderzeniowe (sekcyjne) stosowane w przypadku silnie zanieczyszczonych instalacji: 250-500 ml/m3 pojemności wody obiegowej(250-500 ppm). W przypadku silnie zanieczyszczonych obiegów dozowanie należy powtórzyć. Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od stopnia infekcji.

Analityka

Infekcję obiegu mierzymy za pomocą testów mikrobiologicznych.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: jasnożółta ciecz
 • gęstość dla 20ºC (g/cm3): ~1,07
 • pH 1% roztworu: 3-4
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat wprowadzony do kanalizacji w niewielkich ilościach nie powoduje zakłócenia pracy biologicznej oczyszczalni ścieków

Preparat Hydos C303 uzyskał pozwolenie ministra zdrowia na obrót i stosowanie preparatów biobójczych.

Preparat do konserwacji wody w obiegach wodnych chłodzących. Zabezpiecza przed rozwojem życia biologicznego.

Zastosowanie i właściwości

HYDROCID 306 ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej, instalacji chłodzących, klimatyzacji.

Stosowany jest jako jeden ze środków korekcji wody w tych instalacjach w celu zapobiegania rozwojowi życia biologicznego.

Dozowanie

HYDROCID 306 może być dozowany w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych) lub prewencyjnych.

Dozowanie prewencyjne: ok. 0,1-0,2 l/m3 pojemności wody (100-200 ppm) 1 raz w tygodniu lub co 2 tygodnie zależnie od poziomu infekcji. Produkt należy stosować w miejscach zapewniających silne i równomierne rozprowadzenie do wszystkich punktów systemu wodnego.

Dozowanie uderzeniowe(sekcyjne) stosowane w przypadku silnie zanieczyszczonych instalacji: 250-500 ml/m3 pojemności wody obiegowej(250-500 ppm). W przypadku silnie zanieczyszczonych obiegów dozowanie należy powtórzyć.
Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od stopnia infekcji.

Analityka

Infekcję obiegu mierzymy za pomocą testów mikrobiologicznych.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: jasnożółta ciecz
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,15
 • pH roztworu (20ºC): 10,5 (10% r-r wodny)
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Uwalnianie wody przemysłowej uzdatnionej Hydrocid 306 do ścieków będzie skutkowało rozcieńczeniem produktu do koncentracji nieszkodliwej dla mikroorganizmów. Zatem woda chłodząca, do której został dodany Hydrocid 306 nie wywiera szkodliwego efektu dla ścieków w związku z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków.

Preparat Hydrocid 306 uzyskał pozwolenie ministra zdrowia na obrót i stosowanie preparatów biobójczych.

Preparat do konserwacji wody w obiegach wodnych chłodzących. Zabezpiecza przed rozwojem życia biologicznego.

Zastosowanie i właściwości

HYDROCID 309 ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej, instalacji chłodzących, klimatyzacji.

Stosowany jest jako jeden ze środków korekcji wody w tych instalacjach w celu zapobiegania rozwojowi życia biologicznego.

Dozowanie

HYDROCID 309 może być dozowany w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych) lub prewencyjnych.

Dozowanie prewencyjne: ok. 0,1-0,2 l/m3 pojemności wody (100-200 ppm) 1 raz w tygodniu lub co 2 tygodnie zależnie od poziomu infekcji. Produkt należy stosować w miejscach zapewniających silne i równomierne rozprowadzenie do wszystkich punktów systemu wodnego.

Dozowanie uderzeniowe(sekcyjne) stosowane w przypadku silnie zanieczyszczonych instalacji: 250-500 ml/m3 pojemności wody obiegowej(250-500 ppm). W przypadku silnie zanieczyszczonych obiegów dozowanie należy powtórzyć.
Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od stopnia infekcji.

Analityka

Infekcję obiegu mierzymy za pomocą testów mikrobiologicznych.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: jasnożółta ciecz
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,15
 • pH roztworu (20ºC): 10,5 (10% r-r wodny)
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Uwalnianie wody przemysłowej uzdatnionej Hydrocid 309 do ścieków będzie skutkowało rozcieńczeniem produktu do koncentracji nieszkodliwej dla mikroorganizmów. Zatem woda chłodząca, do której został dodany Hydrocid 309 nie wywiera szkodliwego efektu dla ścieków w związku z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków.

Preparat posiada kartę charakterystyki, Pozwolenie MZ Nr 3268/07 na obrót produktem biobójczym, Atest PZH.

Korekcja pH wody przemysłowej

Korekcja pH wody przemysłowej to jedno z kluczowych wyzwań w zakładach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich preparatów możliwe jest podniesienie pH do wymaganego poziomu oraz ustabilizowanie korozyjności wody.

Po prawej stronie znajdziecie Państwo wykaz produktów do uzdatniania wody przemysłowej.

Zastosowanie i właściwości

HYDOS C 20 stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium, do którego jest dozowany.

Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody, ma również duże znaczenie dla stabilizacji wody korozyjnej.

Dane techniczne

 • wygląd zewnętrzny: przezroczysta ciecz
 • gęstość dla 25ºC (g/cm3): 1,15
 • pH roztworu (20ºC): ~1,20
 • rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji.

BP Serchem

ul. Słowackiego 17, 43-173 Łaziska Górne

tel/fax. 32 206 05 31 e-mail: info@bp-serchem.pl NIP: 954-250-08-09 REGON: 240429295