Własności wody

O tym, że woda to substancja niezbędna do tego, by istniało życie na Ziemi, wiemy doskonale wszyscy. To niezwykle cenne dobro, które nie powinno być marnowane. Nic więc dziwnego, że została ona objęta regulacjami prawnymi, których celem jest zminimalizowanie zużycia wody przez firmy i zakłady przemysłowe. To właśnie te podmioty zużywają jej bowiem najwięcej.

Informacje

Jedną z regulacji, którą warto znać, jest prawo własności wody. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Zawiera ona informacje na temat tego, jakie wody stanowią własność Skarbu Państwa, a jakie należeć mogą do osób prywatnych, firm, spółek i innych podmiotów. Przepisy te dokładnie określają również możliwość pozyskiwania wody.

Wyraźnie zaznaczają, że gospodarowanie wodami powinno być prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Ustawodawca wskazuje również, że korzystanie z wody nie powinno negatywnie wpływać na ekologiczne funkcje wód.

Właśnie dlatego tak ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku użytkowania przemysłowego, ma uzdatnianie wody. Pozwala nie tylko zmniejszyć zużywanie wody z naturalnych akwenów czy wód podziemnych, ale również przyczynia się do zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Tym właśnie zajmuje się BP Serchem – lider w zakresie oczyszczania i uzdatniania wody.

 

BP Serchem

ul. Słowackiego 17, 43-173 Łaziska Górne

tel/fax. 32 206 05 31 e-mail: info@bp-serchem.pl NIP: 954-250-08-09 REGON: 240429295