Usługi dla przemysłu – uzdatnianie wody

Wiele zakładów przemysłowych, by móc działać sprawnie i bez zakłóceń potrzebuje wody o specjalnych parametrach. To ona jest kluczowym elementem wielu procesów technologicznych. W zależności od gałęzi przemysłu skład wody może różnić się nie tylko pod względem mikrobiologicznym, ale też fizykochemicznym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować sprawdzone rozwiązania w zakresie uzdatniania wody do celów chłodniczych i kotłowych, dostosowane do indywidualnych wymogów danych zakładów.

Czyszczenie instalacji kotłowych i wodnych

Czyszczenie instalacji kotłowych i wodnych pozwala na utrzymanie urządzeń w dobrej kondycji oraz niweluje powstawanie korozji.

Serwisowane w ten sposób instalacje nie tylko osiągają lepszą wydajność, ale także pozostają w dobrej kondycji na dłużej.

Fizykochemiczne analizy wody surowej

BP Serchem poddaje analizie wodę surową tj. nieuzdatnioną, a więc taką, która nie została poddana żadnym procesom mającym na celu jej uzdatnienie. Analiza ma na celu wykaz składu wody oraz jej ewentualne zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego lub geogenicznego.

Dokonane pomiary ułatwią dobór technologii uzdatniania wody na późniejszym etapie prac.

Chemiczne oczyszczanie wody przemysłowej

Czyszczenie chemiczne jest popularną alternatywą dla procesów płukania zwrotnego, w przód, czy też czyszczenia za pomocą powietrza. Metodę należy uzależnić od parametrów wody uzyskanych w uprzedniej analizie.

Rozwój branży chemicznej przyczynił się do rosnącej oferty nowoczesnych preparatów chemicznych pozbawionych związku chloru, dzięki którym czyszczenie przebiega sprawnie i bezpiecznie.

Kompletne stacje uzdatniania wody - dobór, projekt i montaż

Czyszczenie chemiczne jest popularną alternatywą dla procesów płukania zwrotnego, w przód, czy też czyszczenia za pomocą powietrza. Metodę należy uzależnić od parametrów wody uzyskanych w uprzedniej analizie.

Rozwój branży chemicznej przyczynił się do rosnącej oferty nowoczesnych preparatów chemicznych pozbawionych związku chloru, dzięki którym czyszczenie przebiega sprawnie i bezpiecznie.

Płukanie membran odwróconej osmozy preparatami polimerowymi

Czyszczenie membran z powstałego w nich osadu jest ważną praktyką, która powinna być cyklicznie powtarzana i przeprowadzana ze szczególną uwagą. Prawidłowa, długofalowa eksploatacja membran jest możliwa przy założeniu odpowiednich środków profilaktyki i higieny.

Satysfakcjonujące efekty przynosi zastosowanie środków chemicznych powstałych na bazie polimerów. Dzięki nim czyszczenie przebiega szybko i bezpiecznie.

BP Serchem

ul. Słowackiego 17, 43-173 Łaziska Górne

tel/fax. 32 206 05 31 e-mail: info@bp-serchem.pl NIP: 954-250-08-09 REGON: 240429295