Systemy i stacje dozujące

Ważną kategorią produktów w naszej ofercie są systemy i stacje dozujące. Korzystają z nich liczne zakłady przemysłowe, które chcą zapewnić sobie sprawne działanie i jakość wody idealnie dopasowaną do ich potrzeb. Każda stacja dozująca z naszej oferty zapewnia niezawodne działanie i doskonałą efektywność.

Oferowane przez nas zestawy dozujące to wysokiej jakości urządzenia, inwestycja w które zwraca się przez długi czas. Działają one efektywnie i pozwalają uniknąć przestojów w pracy, a więc inwestycja w nie przekłada się na realne oszczędności. Powoduje to, że nasze systemy dozujące cieszą się dużą popularnością.

Stacje dozowania środkowych chemicznych

W naszej ofercie można znaleźć liczne urządzenia służące uzdatnianiu wody. Pozwalają one na oczyszczanie wody przemysłowej w profesjonalny i szybki sposób. Dzięki temu zakłady mogą generować czystszą wodę, a także uniknąć problemów takich jak korozja i awarie urządzeń spowodowane przez znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia.

Urządzenia do uzdatniania wody, jakie można znaleźć w naszej ofercie, to między innymi pompy, stacja dozująca, stacje osmotyczne i zmiękczania, a także zestawy dozujące. Wszystkie urządzenia znajdujące się w naszej ofercie charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością i wydajną pracą.

Obszary zastosowania stacji

Proces oczyszczania i uzdatniania wody wymaga stosowania substancji chemicznych, które między innymi wyeliminują czynniki biologiczne. Ich zastosowanie jednak powinno być precyzyjne, aby zapewniło właściwy efekt bez wpływu na jakość medium. W tym właśnie celu stosuje się stacje dozujące, których zadaniem jest odmierzanie i wtłaczanie do wody odpowiednich związków.

Systemy dozowania chemikaliów znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie poprawa parametrów wody jest niezbędna dla celów przemysłowych czy użytkowych. Do głównych obszarów, w których wykorzystuje się takie rozwiązania, można zaliczyć:

  • miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków,
  • zakłady przetwórstwa i produkcji żywności,
  • zakłady włókiennicze,
  • zakłady chemiczne,
  • energetyka i ochrona środowiska,
  • uzdatnianie wody pitnej,
  • uzdatnianie wody wykorzystywanej w przemysłowych procesach technologicznych,
  • oczyszczanie wody w basenach oraz domowych i publicznych instalacjach C.O., wod.-kan., klimatyzacyjnych, fontannach itp.

W stacje wyposaża się systemy dozujące wodę uzdatnioną i przystosowaną do celów technologicznych.

Sposób działania stacji dozowania reagentów

Systemy dozowania chemikaliów są złożonymi zespołami urządzeń, które odpowiadają za kilka czynności. W podstawowym składzie takiego zespołu znajdują się zbiorniki magazynowe i robocze, pompy dozujące i transferowe, urządzenia pomiarowe, a także sterujące zawory pneumatyczne. Częścią systemu jest oprzyrządowanie pomiarowe, które na bieżąco kontroluje przepływ oraz skład medium lub wykonuje pomiar jego pH.

Informacje dostarczane przez mierniki są przetwarzane przez mikroprocesor, a uzyskany wynik stanowi impuls do uruchomienia zaworu pompy dozującej. Określony związek chemiczny (np. soda), jest dozowany w ilości niezbędnej do uzyskania optymalnego parametru. Może też być aplikowany odpowiednio do ilości i tempa przepływu cieczy. Systemy dozujące zazwyczaj są nadzorowane centralnie, z poziomu dyspozytorni. Ich zaletą jest całkowita automatyzacja procesu uzdatniania przez dozowanie substancji chemicznych.

BP Serchem

ul. Słowackiego 17, 43-173 Łaziska Górne

tel/fax. 32 206 05 31 e-mail: info@bp-serchem.pl NIP: 954-250-08-09 REGON: 240429295